Một Góc Đại Học Toronto, Nơi Thu Hút Sinh Viên Quốc Tế. Ảnh: Katherine Holland/cbc